Artsen

Binnen de multidisciplinaire werking zijn de artsen, die een specialisatie hebben in de jeugdgezondheidszorg, in de eerste plaats verantwoordelijk voor de medische onderzoeken en het toedienen van de vaccinaties.

Op basis van de onderzoeksresultaten verwijzen zij door voor verdere opvolging of onderzoek.

Ook werken zij mee aan projecten van de scholen m.b.t. gezondheid, voeding, relaties en seksualiteit.

Daarnaast dienen zij de nodige maatregelen te treffen bij melding van besmettelijke ziekten.

Een overzicht van de artsen in ons centrum:

Naam Voornaamsorteerpictogram GSM Foto
De Coppel Joran 0492/46 48 62
Craps Mara 0476/87 31 07
Han-de-Groot Marineke 0499/903.384
Moussiaux Mireille 0491/906.271
Devis Vanessa 0499/903.387
Van der Smissen Veerle 0499/903.392