Sociale Discipline

Binnen de multidisciplinaire werking zijn zij voornamelijk actief in het ondersteunen van leerlingen, ouders en leerkrachten op het vlak van gedrag & opvoeding en van studiekeuzebegeleiding. Vertrekkend vanuit een grondige analyse van de vraag of de probleemstelling, wordt gezocht naar haalbare antwoorden en oplossingen. Bepaalde problematieken worden door het CLB-team zelf opgenomen, andere worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde diensten. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het probleem en de geschatte duur van eventuele begeleiding.