Psychologische en pedagogische discipline

Binnen de multidisciplinaire werking zijn zij voornamelijk actief in het ondersteunen van leerlingen, ouders en leerkrachten op de domeinen: leren & studeren, gedrag opvoeding en studiekeuzebegeleiding. Vertrekkend vanuit een grondig beluisteren en analyseren van de vraag of de probleemstelling, wordt informatie gegeven en/of naar een haalbare aanpak gezocht. Bepaalde problematieken worden door het CLB-team zelf begeleid, andere worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde diensten. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het probleem en de geschatte duur van eventuele begeleiding.

Een overzicht van de psychologen en pedagogen in ons centrum:

Geen medewerkers gevonden