Naar een andere school?

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar de CLB-medewerker met wie die school samen werkt.
Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen.
Wil je niet dat het hele dossier doorgegeven wordt dan kan je je daar schriftelijk tegen verzetten,
binnen de 10 dagen na inschrijving in de andere school.
Sommige gegevens geven we verplicht door zoals identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.