CLB dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier.
Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft.
We houden ons uiteraard aan enkele regels:

  •   in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding
  •   de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld
  •   het beroepsgeheim en het "decreet rechtspositie minderjarigen"
      (zie www.rechtspositie.be) worden gerespecteerd

Gedetailleerde informatie over de geldende regelgeving kan je op het CLB bekomen.
We houden je dossier in het CLB nog minstens 10 jaar na het laatste algemeen medisch onderzoek bij.