Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
 
Je kan bij het CLB terecht met heel wat vragen.
 
Elke leerling heeft het wel eens moeilijk en meestal gaat dat gelukkig ook weer over. Maar als het blijft duren, dan is hulp echt welkom.
Als leerling heb je steeds recht op uitleg over deze hulp en word je als vanzelfsprekend ook betrokken bij de verschillende stappen.
Als de school ons vraagt om je te begeleiden en je bent minstens 12 jaar, vragen we je toestemming.
In een CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, schoolartsen en verpleegkundigen.
Welk team jouw school begeleidt, vind je op onze website www.clbhalle.be onder het menuitem scholen.
De verschillende teamleden werken samen, elk vanuit hun eigen deskundigheid. We werken als CLB op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe.
Je kan dus zeker ook los van de school bij ons terecht. 
Kunnen wij je niet helpen, dan leggen we uit waar je wel hulp kan krijgen